-

Succé 256 deltagare totalt 2016-04-13
Deltagarundersökningen ger eventet 13/4 toppbetyg och det mest uppskattade genom åren.
Målgrupp:
Beslutsfattare och nyckelpersoner på tillverkande- ,handels- ,service-,  -installation-, bygg- och retailföretag.