-

Målgrupp:
Beslutsfattare och nyckelpersoner på tillverkande- ,handels- ,service-,  -installation-, bygg- och retailföretag.