-

ANMÄLAN
 

Här anmäler du dig som besökare till Logistik & Affärssystem 2017-10-25
 
För att deltaga vid evenemanget är det viktigt att Ni tillhör vår målgrupp  

Målgruppen är: Företagsledning och nyckelpersoner på tillverkande-, handels-,service/installation-, bygg-, retailföretag.
 
Evenemanget är kostnadsfritt för personer som tillhör vår målgrupp.
Du kommer att få en bekräftelse på din anmälan via e-post.


Ange följande uppgifter:
.
Namn på företag
Namn på deltagande person/er
E-post adress/er
Valfri övrig information