-
Klicka här för en pdf

 

 
HUVUDSPONSOR
Presentationer i eget konferensrum
 
 
13.00
13.45
 
14.00
14.45
 
15.00
15.45
fff

Oberoende förstudie/rådgivning inför ett
affärssystemsbyte eller större versionslyft
Förstudien det viktiga förarbetet för ett lyckat affärssystemsprojekt
Industrilogistik visar sin metod för att genomföra en oberoende behovsanalys och rådgivning kring upphandling av affärssystem. Presentationen
kommer att belysa hur vi säkerställer projektet och maximerar effekterna av investeringen. Vi berättar också om de tjänster vi kan erbjuda kring
projektledning vid implementeringen.

Vi har god kompetens kring följande system:
AX, IFS, Jeeves, NAV,  Monitor,  Movex M3, Garp, Pyramid, IScala


 
 

DEMO

DEMO

DEMO
 
GULDPARTNERS
Presentationer i eget konferensrum
 
 
13.00
13.45
14.00
14.45
15.00
15.45


Microsoft Dynamics 365 Enterprise – något för er?, vad innebär det att köra i molnet (Azure) kontra i egen regi (On Premises)?! Innehåll och tips samt vad behöver man tänka på fördelar och nackdelar. Deltagarna får iStone bok om Microsoft Dynamics 365 Operations där vi detaljerat beskriver produkten utifrån ett lösningsperspektiv i detalj. iStone är idag kända för effektiva projekt i Dynamics 365 för processindustrin.Talare, Evald Forsberg, Executive Business Advisor – Sales Lead, iStone AB

 
 
 
DEMO
 
 
 


 

Dokumentera och underhålla processer i en global affärslösning, Microsoft Dynamics 365 Enterprise Edition i fokus.

Talare, Evald Forsberg, Executive Business Advisor – Sales Lead, iStone AB

 
 
 

DEMO

Sage X3 – enkelt, snabbt och flexibelt affärssystem
Sage X3 är ett webbaserat, plattformsoberoende affärssystem som används av +5000 företag. Sage X3 förändrar hur företag kan konkurrera och växa genom ett enklare, snabbare och mer flexibelt affärssystem.
Vi presenterar hur du med Sage X3 kan:
– enkelt personifiera och anpassa Sage X3 för webb och mobila enheter.
– snabbt hantera och följa upp alla affärsprocesser.
– effektivt stödja global verksamhet och komplexa organisationer.

 

DEMO
 

DEMO
u

Fjärde generationens Pyramid
Med över 30 år i branschen och fokus på affärssystem är vi en trygg och långsiktig samarbetspartner. Vi erbjuder en helhetslösning med affärssystem, affärsinformation och systemdrift. Affärssystemet Pyramid är grunden i våra systemlösningar och vi är idag Sveriges största leverantör av Pyramid Business Studio. Vi har idag 47 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Karlstad och Skövde. Vi presenterar nu fjärde generationens Pyramid.


DEMO
 
  


DEMOD365
Fler än 30 företag i norden implementerar Dynamics 365 Enterprise edition for operations, Microsofts molnbaserade affärssystem med EG som leverantör. På denna presentation så kommer vi gå igenom EGs  implementationsmodell "Rapid Implementation" för branscherna Process Industri och Projektstyrd tillverkning vilket inkluderar förkonfigurerade "best practice" processer och branschspecifika tillägg. Resultatet är snabbare och mer kostnadseffektiva projekt.

 
 
DEMO
 
 

M3
Livsmedelsindustrin är ett av EG's mest prioriterade områden. På detta presentationsmöte kommer vi bl.a. att berätta mer om hur vi kan hjälpa livsmedelsindustrin att bli mer effektivt – med stöd av Infor M3 Food & Beverage. Vi kommer också att presentera hur vi ytterligare kan skapa effektiva IT-stöd för industrin genom warehouse management system och produktionsåterrapporteringssystem.

 
 
 
 
DEMO


IFS Lobby
IFS Applications gör digitalisering konkret genom att erbjuda ett användarvänligt gränssnitt med rollbaserad information. Detta gör att er verksamhet kan få ut mer av affärssystemet samt att ni agerar på rätt information som presenteras i realtid. Addovation kommer presentera IFS Lobby koncept och hur ni med ert affärssystem kan få beslutsdata i realtid och agera på rätt information i rätt tid.

 

DEMO
 
 


IFS Projektstöd
IFS Applications erbjuder helt digitaliserade projektleveranser för er som arbetar projektorienterat. Med ett inbyggt projektstöd som spänner över alla moduler så som ekonomi och tillverkning samt utleverans kan ni hantera projekttillverkning med uppföljning i realtid. Addovation kommer i detta presentationspass visa hur ni kan ta projekttillverkning och projektleverans till nästa nivå.

 
 
 

DEMO

Varför och hur kan man implementera affärssystem på under 90 dagar?
Redan för 15 år sedan, genomförde Implema implementeringar av nya affärssystem på 90 dagar. Implema kommer att  berätta hur detta kan göras, vad är framgångsfaktorerna och varför en kort implementationstid är den viktigaste faktorn att styra mot. 

DEMO
 Polypeptid berättar om sin Implementation av Microsoft Dynamics
Tonny Kvant är projektledare för Polypeptid’s implementation av Microsoft Dynamics. Polypeptid har valt Microsoft Dynamics som sin globala affärssystem och har framgångsrikt implementerat det i Sverige och Belgien. Tonny delar med sig av sina erfarenheter, utmaningar och vad som är viktigt att tänka på.

 
 
 
DEMO
 
 SILVERPARTNERS
Presentationer i eget konferensrum
13.00
13.45
14.00
14.45
15.00
15.45

Ditt Affärssystem, på Ditt sätt - Förstärk din konkurrenskraft med Jeeves ERP!

Ditt företag är unikt på många sätt. Och det är genom differentiering som vi anser att ni blir konkurrenskraftiga. Låt oss berätta hur Jeeves, som affärspartner och som produkt, kan förstärka och förbättra dina affärsflöden och hur vi ser vi till att du har rätt förutsättningar att vara en stark aktör på marknaden. Med Jeeves ERP mobila plattform och nya desktopklient får du dessutom de tekniska förutsättningar du behöver för att fortsätta ligga i framkant och överträffa dina kunders förväntningar.

 

DEMO
 

Effektivare arbetssätt med M3
Med hjälp av Infor OS kan ditt arbete bli effektivare. Infor OS personaliserar och förmedlar information till dig från många olika källor och ger dig en bättre översikt om vad som behöver göras och hjälper dig utföra dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt.Infor OS kan kommunicera med dig på ett flertal sätt, använd traditionella workflow och alerts eller använda Infor Coleman, den senaste komponenten i Infor OS som möjliggör för dig att kommunicera via tal med Infors produkter. 
 

DEMO
 

Effektivare affärsflöden inom byggbranschen
Det är stora förändringar på gång inom byggsektorn med växande behov av rationalisering och bättre kommunikation mellan beställare och leverantör. Vi på Tyringe, fick som specialist på e-handel mellan företag, förtroendet att etablera branschens egen portal, BEAst portal. På vårt seminariepass håller vi ett föredrag om byggbranschens effektivisering och presentation av BEAst portal.
Välkomna!


 
 

DEMO
 

Digitalisering av Prognos- och Planeringsprocesser
Machine Learning, AI, Big Data, Predictive Analytics, S&OP, IBP och Internet Of Things. Det finns en stor hype kring dessa buzzwords, men vad innebär dessa koncept för prognos och planering i vardagen?  Vi på Optimity arbetar aktivt med forskning och utveckling inom dessa områden. Under detta pass försöker vi reda ut begreppen och presentera vår syn på vad som är verklighet, vision och fiction.

 

DEMO
 
 Ledigt presentationspass
 
 

DEMO