-
 

Paneldebatt digitalisering: Hur klarar affärssystembranschen digitaliseringen?

Digitaliseringen är en vågbrytare för hela affärssystembranschen, kunderna förändras och behoven med dem.  Vilka krav ställer digitaliseringen på systemleverantörerna? Klarar standardsystemen att möta kraven? Vad krävs för att ta fram en digitaliseringsstrategi och ställa om till en ny verklighet.

Medverkande:  
Kenneth Verlage, IT & Affärsutvecklingschef, PostNord
Kenneth leder PostNord-koncernens digitaliseringsresa och ställer stora krav på systemleverantörerna och deras förmågor. Han har till stor del vänt de traditionella systemen ryggen, men är nyfiken på hur branschen utvecklas och hur den ska ställa om för att möta dagens behov.

Jonas Hansson, CIO på Axis Communications AB
Jonas Hansson har varit CIO på Axis Communications sedan september 2000.  Jonas leder Axis digitaliseringsresa.
Axis har gjort en fantastik resa, från tre nyfikna tekniker i en barack på Ideon 1984, till ett företag med 2600 anställda världen över och en omsättning på ca 7 miljarder

Darek M Haftor, Professor i Informatik, Linnéuniversitetet
Darek har bakgrund i industrin men är nu verksam i den akademiska världen där han forskar och undervisar i bl a informatik, digital affärsutveckling och digitala strategier. Han har stenkoll på den senaste forskningen och förmåga att skilja en traditionell affärsstrategi från en digital.

Hilda Hultén, Chefredaktör Intelligent Logistik
Hilda leder paneldebatten. Hon är en van moderator med djup kunskap om logistikbranschen och dess behov av IT.